Ungdom

Ungdomsarbeidet som drives i menigheten er Halsa Soul Children (kor) fra 5. klasse og oppover og UK som er ungdomskveld på kirka.

Halsa Soul Children øver nede på Halsa frikirke hver mandag fra kl 1845 til kl 2015. Halsa Soul Children deltar på en del gudstjenester og noen andre arrangementer i bygdene. I tillegg har de vært med på Soul Children festivalen i Oslo flere ganger, og ny tur dit planlegges i 2020.

UK er kommunens eldste og lengst drevne ungdomsklubb. UK er for ungdom fra 8. klasse. Vi er så heldige å ha en ung menighetsarbeider som jobber aktivt med blant annet UK.

UK samler 50-80 ungdommer fra hele kommunen annen hver fradag på Frikirka på Halsa.

 

Se også UK sin facebook

Lyst å delta?? Møt opp neste gang da vel!

Lyst å bidra på UK? Ta kontakt med Ida eller Anne Britt! Vi trenger alle de lederne vi kan få.

Powered by Cornerstone