Bli giver

Dersom du ønsker å bidra økonomisk i arbeidet menigheten driver, så kan det gjøres på ulike måter.

Du kan overføre til bankkonto, overføre med VIPPS eller gi kollekt når du er i kirken.

Giver konto: 8220.02.86851

VIPPS: 87113

 

Fint om du merker hva betalingen gjelder (gave etc)

Du kan få skattefradrag på gaver som overføres til menigheten via bank; Menighetskontoret må da få oppgitt dine viktige data: navn, kontonummer som brukes ved gave og personnummer, slik at regnskapsføreren kan registrere dette til kontoen du bruker." Kontonummer må oppgis for å lette arbeidet for kasserer.

Vinduet møter ikke minimumskravene for å fungere
  • Betalingsmodulen mangler standard avsendergruppe. Vennligst legg til gruppe under generelle innstillinger på modulsidene.
  • Gruppen har ikke epostadresse. Vennligst rediger gruppen og legg til minst én epost.
Powered by Cornerstone