20. september 2018
  |  Logg inn
Enter Title

Osa frikirke

I 1889 ble det oppført et bedehus på Engavågen, etter en felles innsats fra kristne i bygda med syn for saken. Huset, som ble kalt ”Betel”,  skulle være et felleseid bygdebedehus og alle omreisende predikanter og også  presten skulle få benytte det.   Den frikirkelige bevegelsen hadde også nådd til Meløy, og ”opprøret” mot Statskirken fant grobunn også her.  Det er en annen historie. Men dette ”opprøret” kuliminerte med at det ble dannet en egen frimenighet i bygda i 1891.

Menigheten vokste forholdsvis raskt, og allerede i 1895 finner vi en menighet som kan sies å være kommet i ganske ordnede ytre forhold. Den har egen forstander, Lauritz Dyb som ble tilsatt i 1894, den eier egen kirke – eller bedehus, og den eier egen kirkegård. Kirkegården ble anlagt i 1895 og var menighetens eiendom helt fram til slutten av 1970-tallet da den ble overtatt av det offentlige.

I dag er Osa Frikirke - bygdas kirke. Vi er på mange måter en "frikirkelig folkekirke". I 2012 ble kirken utvidet i fronten og totalrenovert innvendig. Kirkebygget står fram som et flott og tjenlig kirkehus for menigheten og bygda.

Menighetens kontor er lokalisert i 2.etasje.