19. februar 2018
  |  Logg inn
Aktiviteter på Osa

Nytt på Osa

Julemesse Osa 2017

Julemesse Osa 2017
Julemessen 2017 ble avholdt lørdag 2. desember. Det er utrolig å se hvor mange som støtter opp om arbeidet vårt ved å kjøpe lodd, kjøpe kaffe og kaker og kjøpe barkervarer og annet.
Les mer..

Konfirmanter 2017

Konfirmanter 2017
Årets konfirmasjonsgudstjeneste var i Osa Frikirke søndag 25. juni. Fem konfirmanter sammen med familie, venner, gjester og noe menighetsfolk var med og gjorde dette til en fin opplevelse.
Les mer..

50-årskonfirmanter 2017

50-årskonfirmanter 2017
Tradisjonen tro innbød menigheten også i år til feiring av 50-årskonfirmantene. Seks av de tolv som sto til kunnskapsprøve i Osa Frikirke 9. juli 1967 møtte til jubileumsfeiring søndag 18. juni
Les mer..

Menighetens dåpsopplæring

Menighetens dåpsopplæring
Som et ledd i menighetens dåpsopplæring deler vi ut bøker og annet materiell til barna og foreldrene, - som en hjelp til å sette fokus på troen på Jesus. I familiegudstjenster på Osa og Halsa har vi møtt noen av barna og deres foreldre
Les mer..

Festgudstjeneste Osa Frikirke søndag 30. august kl. 11.00

Festgudstjeneste Osa Frikirke søndag 30. august kl. 11.00
Jostein Ek innsatt som ny pastor for menigheten
Les mer..
Kart Osa frikirke