20. september 2018
  |  Logg inn
Om Meløy Søndre Frikirke

Meløy Søndre Frikirke er en menighet i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge.

På web-siden til Frikirken kan du lese mer om trosgrunnlaget for Frikirken og hvordan vi er organisert.

Her ligger også endel svar på spørsmål for en som ikke er så godt kjent med Frikirken  - Spørsmål og svar

Menighetens høyeste organ er Menighetsmøtet. Menighetsmøtet er åpent for alle, men bare medlemmer med stemmerett har anledning til å være med og bestemme.
Eldsterådet er menighetens styre og leder menigheten sammen med pastor/daglig leder.
Menigheten har valgte diakoner som har det daglige ansvar for våre kirkehus og det prasktiske i forbindelse med gudstjenester og møter.
Diakoner, eldste og pastor danner tilsammen Menighetsrådet som samles og gir sin innstilling i forbindelse med viktige drøfteler i menighet, - bl.a. økonomi og budsjett.

Medlemskap

Frikirken har to medlemskategorier - medlem og medlem med stemmerett.
§5 i Frikirkens forfatning utdyper dette

En blir medlem ved dåp eller ved å melde seg inn i menigheten.
Har du ønske om å bli medlem i menigheten skjer det ved å ta kontakt med pastoren eller en eldste:
Dersom du er medlem av annet kirkesamfunn, må du først melde deg ut derfra. Da får du en utmeldingsattest som forevises ved innmelding.
Dersom du er medlem av en annen menighet i Frikirken, kontakter du denne menigheten, som melder overflytting til Meløy Søndre Frikirke.
En første kontakt med menigheten kan du få ved å sende en epost til pastor. - Så vil pastor ta kontakt med deg.