20. september 2018
  |  Logg inn
Kontaktinformasjon:

Meløy Søndre Frikirke
Pastor har kontortid i Osa Frikirke følgede dager:
Tirsdager: kl. 09.15 - 12.00
Torsdager: kl. 13.00 - 16.00
Ring tlf. 91 58 14 51 på forhånd dersom du ønsker samtale med pastor.

Ta kontakt med pastor eller eldsterådets leder
på telefon om du har noe du lurer på

og må ha svar omgående.

Jostein Ek er tilsatt som pastor / daglig leder
 i 75% stilling

Besøksadresse / Postadresse:
        Osa 10, 8170 ENGAVÅGEN
         
             Send e-post


           

Pastor / daglig leder:
Jostein Ek

Mob: 91 58 14 51

Send E-post   

 

 
Eldste /
Leder Eldsteråd / Utvidet eldsteråd:

Helge Halsos

Mob: 41 42 48 23

Send E-post

 
             

 

  

 

  

Leder økonomisk råd:
Aud Angell

Mob: 41 61 19 75
  Send E-post

  
           

Menighetsarbeider

Stillingen er for tiden ubesatt

  

 Kasserer:
 Hans Brattøy   

Mob: 48 15 04 52

 Send E-post