20. september 2018
  |  Logg inn
Aktuelt

Tillit
I alle mellommenneskelige relasjoner er det viktig med tillit. Dette gjelder ikke minst i menigheten.
Vi har fått tilgang til en liten plakat som uttrykker dette på en måte som det er vel verdt at vi tar med oss videre i våre fellesskap.
Se plakaten Tillit

Årsmelding og regnskap 2013
Her kan du se: Menighetens årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2014
Her kan du se: Meløy Søndre Frikirken - Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2015
Her kan du se: Meløy Søndre Frikirke - Årsmelding og Regnskap 2015

Årsmelding og regnskap 2016
Her kan du se: Meløy Søndre Frikirke - Årsmelding og regnskap 2016

Årsmelding og regnskap 2017
Her kan du se: Meløy Søndre Frikirke - Årsmelding og regnskap 2017