17. august 2018
  |  Logg inn
Konfirmanter 2017
Konfirmanter 2017

Årets konfirmasjonsgudstjeneste var i Osa Frikirke søndag 25. juni. Fem konfirmanter sammen med familie, venner, gjester og noe menighetsfolk var med og gjorde dette til en fin opplevelse.

Årets konfirmanter deltok aktivt i gudstjenesten med tekstlesing, forbønn og ledet menigheten i trosbekjennelsen. De presenterte undervisningen de har vært igjennom på en fin måte. Menighetsarbeider Kristian Johansen holdt dagens preken.

Årets konfirmanter fotografert sammen med pastor og menighetsarbeider rett etter konfirmasjonsgudstjenesten.

Foran fra venstre: Oda J. Rykkelid, Gabriella G. Volden, Naomi Høgås Vangen
Bak fra venstre: Pastor Jostein Ek, Sander Sjøteig, Simon Blokkum, menighetsarbeider Kristian Johansen

print