17. august 2018
  |  Logg inn
50-årskonfirmanter 2017
50-årskonfirmanter 2017

Tradisjonen tro innbød menigheten også i år til feiring av 50-årskonfirmantene. Seks av de tolv som sto til kunnskapsprøve i Osa Frikirke 9. juli 1967 møtte til jubileumsfeiring søndag 18. juni

Seks av tolv hadde anledning til å være med på dagen,- noen hadde også med ektefelle. De var innbudt til middag og fellesskap først. Feiringa ble avslutta med gudstjeneste og kirkekaffe sammen med menigheten.
Bilde viser de frammøtte sammen med pastor Jostein Ek etter gudstjenesten.
Fra venstre: Margaret Selstad, Kitty Myrvang Johansen, Terje Hansen, Torhild Kvanåli, Grete Solbakken Jørgensen, Rakel Pedersen Andersen.

Øvrige konfirmanter i 1967: Åse Hansen Steinbakken, Inger Raanes, Lillian Løvåsen Kristensen, Svend Rendal, Thorleif Rendal, Trond Lillevik.

print