20. september 2018
  |  Logg inn
Enter Title

Søndagsskolen i Osa Frikirke

heter Noa´s ark. Vi holder til i kjelleren der vi har flotte lokaler i den gamle barnehagen. 

Opplegg for alle! Søndagsskole hver gang det er gudstjeneste på Osa! Vi starter søndagsskolen med at alle deltar de første 10-15 minuttene av gudstjenesten sammen med menigheten oppe i kirken. Deretter gå vi ned til egne opplegg for de ulike alderstrinn.

0-5 år har et helt enkelt opplegg med barnepass, sang og lek under gudstjenesten.

6 år - 4.klasse bruker Søndagsskoleopplegget "Sprell Levende".

5.-7.klasse bruker ALFA-nøkkelen.

- Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpeledere. Flere ev våre ungdommer er med som hjelpeledere på de to minste gruppene. De har gjennomgått SLUSH-kurs og utfører en flott tjeneste sammen med barna.

I januar 2013 vil det arrangeres et nytt SLUSH-kurs for de ungdommer som er i ALFA-gruppen, og snart er de nye hjelpeledere!

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLEN!