20. september 2018
  |  Logg inn
Konfirmasjon i Frikirken 

Meløy Søndre Frikirke tilbyr konfirmasjon hvert år for ungdommer fra vår bygd. I tillegg til ungdommer som er medlemmer av menigheten, er det også åpent for ungdommer som tilhører andre kirkesamfunn. 

Konfirmantopplegget vi bruker heter "Mellom himmel og jord". Hver konfirmant får denne permen sammen med en skinnbibel, som gave av Meløy Søndre Frikirke. Permen og Bibelen følger oss hele tiden gjennom konfirmanttiden.

I løpet av et konfirmantår, samles vi 4-5 ganger i løpet av høsten, og hver tirsdag kveld på nyåret fram til konfirmasjon helgen rundt St.Hans. Vi har lagt opp til flere sosiale kvelder med god mat og fellesskap. Vi reiser på 2 weekendturer sammen, hvorav den ene er en langhelg til Sverige for å stå på slalom.

Påmelding skjer ved skolestart hver høst til pastor/kirkekontoret på Osa Frikirke.