20. september 2018
  |  Logg inn
Enter Title

 

Åg frikirke 

 

Like før forrige århundreskifte kom en emmisær fra Bergen – Blauw – til Åg for å holde møter. Et av resultatene ble at det brøt ut en vekkelse og mange kom med i den kristne flokken i bygda.  Sannsynlig vis ble møtene holdt hjemme i stua hos ekteparet Hartvig og Kjersten Andreassen som bodde på Åg.  Hartvig og Kjersten fikk tre barn, men ingen levde opp. Det fortelles at mens naboene deltok på gudstjenesten satt den barnløse mor ved graven til sine tre barn og gråt. Men også til hennes hjerte kom det trøst når den fremmede fra Bergen forkynte evangeliet.

 

Hartvig og Kjersten ble nå minnet om at de måtte bygge et hus som kristenflokken på stedet kunne samles i. De fant frem sine sparepenger, kjøpte materialer og sørget for at huset ble reist. Man kan godt tenke seg at de slett ikke var alene om det arbeidet, dugnadshendene var nok mange og hjelpsomme i flokken hvor det også var mange nyomvendte.  

 

Eksakt hvilket år huset ble reist vet en ikke med sikkerhet, men ”Betania” – som bedehuset ble kalt – sto sannsynligvis ferdig temmelig nært året 1900.  I 1905, 14 år etter at frikirkemenigheten i Meløy ble dannet, ga Hartvig og Kjersten  ”Betania”  til Frikirken. Gavebrevet er datert 16. desember 1905.    Bedehuset på Åg ble et høvelig møtested for folk som bodde på Åg, Sleipnes og Tjong, og for folk fra Holandsfjord og Halsa.

 

Hartvik Andreassen, eller Hartvig Aag som han også ble kalt, må antakelig ha vært mer holden enn gjennomsnittet. Ikke bare reiste han et bedehus, men han ytte også fri bolig for menighetsforstanderen i flere år.  Noen år etter at ”Betania” sto ferdig kjøpte han også et orgel til huset for egne midler. Både Hartvik og Kjersten er gravlagt på Osa kirkegård.

 

I ettertid har det vært mange synlige bevis på menighetsfolkets omsorg for huset. Bedehuset ble ombygd og utvidet i 1934, det ble opp-pusset i 1950 og enda en utvidelse kom i 1967 i form av et tilbygg som inneholdt kjøkken og toaletter.  Senere er nye vinduer satt inn, nytt golv ble lagt, huset ble malt, fikk piano, nye stoler og flaggstang,  ny adkomstvei og parkeringsplass ble anlagt, for å nevne noe. Det meste av alt dette arbeidet er gjort på dugnad.

 

Gudstjenester holdes en gang i måneden.